Історія

Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього.
М. Рильський

Кам'янець Подільський будівельний технікум розпочав свою діяльність у м. Києві як Київський технікум цивільного будівництва згідно з Постановою ЦКВКП(б) № 140 від 27 лютого 1944 року та наказом Народного комісаріату житлово-цивільного будівництва-УРСР № 301 від 1944.

Розпочато навчання з 1 червня 1944 року з таких спеціальностей: промислове та цивільне будівництво; архітектура і внутрішнє оздоблення будівель; механізація будівельного виробництва та підприємств будівельної індустрії; дорожнє будівництво.

У технікумі, навчалося 429 учнів, працювало 27 викладачів.

Постановою Ради Міністрів УРСР від 17 вересня 1957 року № 1064 технікум переведений з м. Києва до м. Кам'янця-Подільського з підпорядкуванням Раднаргоспу Вінницького економічного району і називався «Кам'янець-Подільський будівельний технікум».

У зв'язку із змінами в органах державного управління технікум підпорядковувався: Міністерству міського і сільського будівництва УССР з 1944 по 1952 рік; Міністерству будівництва УРСР з1959 по 1968 рік; Міністерству промислового будівництва СРСР з 1968 року по 1977 рік; Міністерству будівництва України з 1977 року по 1987 рік; Українській державній будівельній корпорації «Укрбуд» з 1991 року.

Згідно з наказом корпорації “Укрбуд” від 30 листопада 2007 року №50 Кам'янець-Подільський будівельний технікум перейменовано у Кам'янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну.

З 1958 по 1980 рік технікум очолював ветеран Великої Вітчизняної війни, заслужений вчитель України П.Л. Костріцин, а з 1980 по 2003 — відмінник освіти України А.Д. Ониськов. У 2003 році директорам навчального закладу призначено Н.А. Сільченко — викладача-методиста, відмінника освіти України, члена-кореспондента Академії будівництва України.

Будівля технікуму є історичною пам’яткою архітектури. Тут розміщувалася міська управа. Майже 4 роки це був найголовніший будинок новоствореної Кам’янець - Подільської області: з вересня 1937 року до травня 1941 господарював обком КП(б)У. Після війни у будинку облаштувався обласний шпиталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни. 11 грудня 1984 року рішенням облвиконкому будинок колишньої міської управи було внесено до списку пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення.