• Sl_11.jpg
 • Sl_12.jpg
 • Sl_14.jpg
 • Sl_15.jpg
 • Sl_16.jpg
 • Sl_17.jpg
 • Sl_18.jpg
 • Sl_20.jpg
 • Sl_21.jpg
 • Sl_22.jpg
 • Sl_23.jpg
 • Sl_131.jpg
 • Sl_132.jpg
 • Sl_191.jpg
 • Sl_193.jpg

1.  Положення про Державний вищий навчальний заклад «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

2.  Положення про організацію навчального процесу у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну» 

3.  Положення про педагогічну раду ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва,архітектури та дизайну»

4.  Положення про адміністративну раду ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну» 

5.  Положення про методичну раду ДВНЗ «Кам’янець – Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

6.  Положення про методичний кабінет ДВНЗ «Кам’янець – Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

7.  Положення про батьківську раду ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

8.  Положення про денне відділення ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

9.  Положення про заочну форму навчання ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

10. Положення про порядок використання коштів, призначених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та премій студентам ДВНЗ «Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну»

11. Положення про контроль знань, умінь та навичок студентів у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

12. Положення про відділ кадрів ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

13. Положення про циклову комісію ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

14. Положення про державну підсумкову атестацію ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

15. Положення про курсове проектування ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

16. Положення про організацію дипломного проектування ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

17. Положення про практичне навчання ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

18. Положення про вимоги щодо ведення журналів обліку навчальних досягнень студентів у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

19. Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів випускників ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

20. Положення про органи студентського самоврядування ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

21. Положення про студентський гуртожиток ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

22. Положення про бібліотеку ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

23. Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

24. Положення про стипендіальну комісію у ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

25. Положення про призначення академічних та соціальних стипендій студентам ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

26. Положення про переведення студентів коледжу з контрактної форми навчання на місця державного замовлення ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

27.  Положення про дистанційну освіту ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»