Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Спеціальність 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» (на базі 9 та 11 класів)

Професійне призначення техніка – будівельника

Технік будівельник здійснює професійну діяльність в галузі будівництва для:

 • Розробки проектно – конструкторскої, проектно – технологічної документації;
 • Виконання робіт з прив’язки будівель до будівельних майданчиків;
 • Обробки проектно - кошторисної документації;
 • Забезпечення правильного використання будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і напів фабрикатів;
 • Забезпечення будівельно – монтажних робіт машинами, механізмами та транспортом;
 • Забезпечення організаційно – технологічних заходів будівельного виробництва ;
 • Забезпечення виробничої дисципліни на ділянці і створення сприятливих психологічних умов стимулювання праці;
 • Забезпечення охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії на будівництві;
 • Догляду за станом будівель і споруд;
 • Проведення ремонтних робіт;
 • Здійснення контролю за ходом будівництва, правильності виконання робіт на об’єкті;
 • Здійснення контролю за якістю виконання будівельно – монтажних робіт;

Технік будівельник працює:

 • Будівельних організаціях і підрозділах різних галузей народного господарства, які здійснюють будівництво та експлуатацію житлових, цивільних і промислових будівель і споруд незалежно від форм власності
 • В проектних і конструкторських організаціях.

На первинних посадах:

 • технік – будівельник            
 • технік – доглядач            
 • доглядач будови        
 • технік – проектувальник
 • технік – лаборант (будівництво),
 • технік з нормування праці
 • технік з підготовки виробництва
Батьківська категорія: К-ПКБАД