Положення

1.Положення про Державний вищий навчальний заклад КПКБАіД.

2.Положення про організацію навчального процесу у ДВНЗ КПКБАіД.

3.Положення про правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ КПКБАіД.

4.Положення про педагогічну раду ДВНЗ КПКБАіД.

5.Положення про адміністративну раду ДВНЗ КПКБАіД.

6.Положення про методичну раду ДВНЗ КПКБАіД.

7.Положення про методичний кабінет ДВНЗ КПКБАіД.

8.Положення про батьківську раду ДВНЗ КПКБАіД.

9.Положення_про_денне_відділення_ДВНЗ_КПКБАіД.

10.Положення про заочну форму навчання ДВНЗ КПКБАіД.

11.Положення про порядок використання коштів, призначених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та премій студентам ДВНЗ КПКБАіД.

12.Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ДВНЗ КПКБАіД.

13.Положення про відділ кадрів ДВНЗ КПКБАіД.

14._Положення_про_циклову_комісію_ДВНЗ__КПКБАіД.pdf

16._Положення_про_ДПА_ДВНЗ_КПКБАіД.

17.Положення_про_контроль_знань.

18.Положення про організацію дипломного проектування ДВНЗ КПКБАіД.

19.Положення про курсове проетування ДВНЗ КПКБАіД.

20.Положення про проведення практики студентів ДВНЗ КПКБАіД.

21._Положення_про_самостійну_роботу_студентів

22.Положення про органи студентського самоврядування ДВНЗ КПКБАіД.

23.Положення про студентський гуртожиток ДВНЗ КПКБАіД.

24.Положення про бібліотеку ДВНЗ КПКБАіД.

25.Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються ДВНЗ КПКБАіД.

26.Положення про стипендіальну комісію ДВНЗ КПКБАіД.

27.Положення_про_нарахування_стипендій

28.Положення_про_переведення_студентів_коледжу_з_контракту_на_бюджет.

29.Положення_про_ведення_журналів.

Перспективний план розвитку коледжу

Концепція