Спорт

Фізичне виховання – важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку студентської молоді й займає чільне місце у структурі гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, обов'язкових для всіх ВНЗ України. Головне завдання фізичного виховання студентської молоді полягає у формуванні засад здорового способу життя та фізичного самовдосконалення, надання студентам теоретичних знань та практичних умінь.

Фізичне виховання в Кам’янець-Подільському коледжі будівництва, архітектури та дизайну забезпечує різнобічну фізичну і спортивну підготовку студентів, підвищення рівня функціональних можливостей їхнього організму, формує свідоме ставлення до рухової активності.

Головними завданнями викладачів предметної комісії фізичного виховання є:
 • залучення студентів коледжу до фізкультурно-спортивної діяльності для творчого засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою гармонійного розвитку та зміцнення фізичного і духовного здоров’я, підготовки до майбутньої професії;
 • формування у студентів гуманістичного світогляду, тісно пов’язаного з теоретичними і практичними проблемами фізичної культури;
 • формування у студентів потреби у зміцненні власного здоров’я, здоров’я оточуючих, фізичного вдосконалення засобами і формами фізичного виховання, опанування культури здорового способу життя, навичок самостійних занять фізичними вправами протягом усього життя, основ сімейного фізичного виховання;
 • сприяння спортивному вдосконаленню студентів.

Коледж має велику спортивну базу з сучасним обладнанням:
 • велика спортивна зала для ігрових видів спорту;
 • тренажерний зал.

Для студентів, які мають певні відхилення у стані здоров'я, у коледжі створено спеціальна група. З метою загартування та зміцнення здоров'я для цих студентів організовано практичні заняття на відкритому повітрі.

В коледжі працює 10 секцій по видам спорту:
 • баскетбол (юнаки);
 • баскетбол (дівчата);
 • волейбол (юнаки);
 • волейбол (дівчата);
 • футбол (юнаки);
 • настільний теніс;
 • шахи, шашки;

Багато студентів нашого коледжу є членами збірних команд міста та області з різних видів спорту.

Батьківська категорія: Про коледж