Практичне навчання

Практичне навчання – один із основних елементів навчального процесу при підготовці фахівця будівельної галузі.

Практичне навчання спрямоване на оволодіння сучасними методами і формами організації праці, новими технологіями механізації будівельних процесів, вироблення навиків працювати в реальних умовах ринку і реалізується на практичних заняттях, в процесі виробничої практики.

Практичне навчання у Кам’янець-Подільському коледжі будівництва, архітектури та дизайну проводиться у відповідності до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 1993 року № 93.

Практика в коледжі поділяється на навчальну, виробничо-технологічну та переддипломну.

Навчальна практика проводиться за графіком навчального процесу, затвердженим директором коледжу.

Всі види практики проводяться в навчально-виробничих майстернях та класах під керівництвом майстрів виробничого навчання та викладачів коледжу.

Виробничо-технологічну та переддипломну практики студенти проходять у будівельних та проектних організаціях, з якими укладаються угоди на проведення практики. Студенти мають індивідуальні бази практики з укладанням договорів і подальшим працевлаштуванням в цих же будівельних підприємствах, проектних організаціях.

Після закінчення першої половини виробничо-технологічної практики на підприємствах створюються кваліфікаційні комісії для атестації студентів на відповідні робітничі професії.

З метою працевлаштування випускників в коледжі створено підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню, ведеться регулярна співпраця з міським, районним та обласним центрами зайнятості. З будівельними організаціями та підприємствами, в яких проходять виробничу практику студенти з подальшим їх працевлаштуванням. Створено банк потенційних роботодавців. Активно впроваджується програма ступеневої освіти. Коледж уклав угоди на навчання випускників у Львівському національному університеті «Львівська політехніка», Одеській академії будівництва та архітектури, Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича.

 

 

 

 

 

Батьківська категорія: Про коледж