Освітня діяльність

 

Організація навчального-виховного процесу в Кам’янець-Подыльському коледжі будівництва, архітектури та дизайну здійснюється відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, державних стандартів освіти, інших нормативно-правових актів законодавства України з питань освіти.

Для оволодіння студентами знань створюються умови, якими передбачається:

  • можливість одержання знань, умінь та навичок, передбачених кваліфікаційними характеристиками у відповідності з навчальними планами;
  • можливість одержання додаткових освітніх послуг у вигляді вивчення курсів чи навчальних дисциплін, які не входять в навчальний план на умовах, визначених коледжем.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечує можливість :

  •  здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах;
  •  інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню свідомої, знаючої, вмілої та вихованої особистості.

Навчально-виховний процес у коледжі базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій.

Організація навчально-виховного процесу в коледжі здійснюється відділеннями, цикловими комісіями.

Основним нормативно-правовим документом, що визначає організацію навчального процесу, є система стандартів вищої освіти.

Навчальний процес в коледжі спрямований на підготовку ерудованого, конкурентноспроможного спеціаліста для будівельної галузі України. Навчання проводиться відповідно до затверджених галузевих стандартів. Творчим високопрофесійним колективом викладачів використовуються як традиційні педагогічні форми та методи, так і новаторські, впроваджуються в практику інноваційні нетрадиційні методології. Найважливішим фактором усіх досягнень та здобутків навчального закладу є висококваліфікований педагогічний колектив. Саме викладачі коледжу є тим золотим фондом , який постійно генерує нові ідеї, поповнює скарбницю наукових та методичних розробок. Студенти коледжу займаються науково-дослідницькою роботою, стають призерами міських та обласних олімпіад.

Батьківська категорія: Про коледж