Методична робота

«Один із секретів педагогічної
творчості полягає в тому,
щоб пробудити в учителів
інтерес до пошуку, до аналізу
власної роботи»
В.О.Сухомлинький


Метою методичної роботи коледжу є підтримка ділового тонусу викладача, допомога в подоланні труднощів, відкриття шляху до пошуку, ініціативи й творчості.

Методична робота спрямована на:
 • формування професійної компетентності;
 • залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно орієнтованих технологій у навчально-виховний процес;
 • збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;
 • вироблення інноваційного стилю діяльності;
 • підготовку викладача до пошукової діяльності;

У методичній роботі враховано індивідуальні, групові та колективні форми роботи.

Індивідуальні:
 • стажування/наставництво;
 • адресна допомога;
 • творчі проекти викладачів;
 • педагогічне порт фоліо;
 • самоосвіта;
 • тестація;
 • видання посібників.

Групові форми:
 • творчі групи: «Школа молодого викладача»;
 • «Школа педагогічної майстерності»;
 • педагогічні читання

Колективні форми:
 • інструктивно-методичні наради;
 • науково-практичні конференції;
 • предметні тижні;
 • методичні виставки.

 

Античні мудреці говорили: «Хочеш розвивати державу - виховуй молодь». Адже саме молодь, за якою майбутнє в усьому, в тому числі і в освіті, покликана зміцнювати державу. Багато в чому успіх і результати коледжу залежать від роботи з молодими спеціалістами, які охоче сприймають інновації.

Тому у роботі з молодими педагогами одне з основних завдань – формувати їхню педагогічну майстерність, тобто допомогти їх теоретичні знання застосувати у практичній діяльності. Така робота потребує створення відповідної системи супроводу, яка б сприяла процесу становлення молодого фахівця і його адаптації до професійної діяльності в умовах зміни параметрів психолого-педагогічної компетенції.

Школа педагогічної майстерності об’єднує викладачів з високою творчою активністю, з високими результатами педагогічної діяльності і має на меті створити умови для самореалізації кожного викладача. Головною метою є пошук ефективних форм, методів організації навчально-виховного процесу, вироблення оригінального педагогічного стилю, розробка, моделювання, корекція та реалізація освітніх технологій, презентація та поширення результатів діяльності коледжу за визначеною проблемою.

Одним із завдань методичної роботи є активізація творчих здібностей викладачів як молодих так і досвіченних.

Сьогодення вимагає творчого викладача. Яскравим прикладом творчості є написання методичних розробок - посібників викладачами коледжу.

Батьківська категорія: Про коледж