Бібліотека

Бібліотека – це фундамент освіти та самоосвіти.

Бібліотека

 

Бібліотека навчального закладу – це культурно – освітній, пізнавальний, інформаційний та виховний центр, що керується у своїй роботі принципами пріоритету читачів, загальнодоступності інформації, подальшого диференційованого розвитку читачів – студентів з урахуванням їхніх вікових особливостей та індивідуальних особливостей, різноманітності форм бібліотечної роботи зі студентами та педагогічними працівниками.

Бібліотека1

Головна мета бібліотеки:

«Надання допомоги студентам і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб»

Робота бібліотеки  спрямована на забезпечення навчального - виховного процесу. Особлива увага буде приділятися:

1

Робота  бібліотеки  спрямована  на  забезпечення  навчально- виховного  процесу. Особлива  увага  приділяється  сприянню  різним  формам  і  методам  бібліотечної  роботи  самоосвіти  студентів і   педагогічних  працівників, забезпеченню  літературою  їх  соціальних  та  культурних потреб.

    Книжковий  фонд  на  1  липня  2016 року  складає  63331 примірники.

По  відділах:

    2

     

 Всього  читачів    759

 Для  студентів  денного  та  заочного  відділень  книжковий  фонд  спільний.

Бібліотека  складається  з  абонементу  та  читального  залу. Загальна  площа  бібліотеки  -  260 м2.

 З  них :  абонемент   -   136,5 м 2

                   читальний  зал – 123, 5 м2

На  1 м2   площі  книгосховища  розміщено 2  стелажі. Всього  в  бібліотеці  66  стелажів.

Обслуговування   читачів.

3

    Обслуговування  читачів  проводиться  різними  формами  та  методами. Видача  книг  на  дім  та  в  читальний  зал  здійснюється  через  абонент.

     Читальний  зал  задовольняє  запити  читачів  з  урахуванням  їх  загально-

освітньої  підготовки.

      Працівники  бібліотеки  при  обслуговуванні використовують  різні  фор –

ми  та  методи  індивідуальної  та  масової  роботи  з  читачами : читацькі

 конференції, літературні  вечори, усні  журнали, бібліографічні  огляди, бесіди  індивідуальні  та  групові, книжкові  виставки, списки  літератури, перегляд відео новин, пошук новин у інтернеті.

                                     Масова робота

       Головна  мета  виховання  - набуття  молодим  поколінням  соціального  досвіду, успадкування  духовних  надбань українського  народу, формування  в  молоді особистісних  рис громадян  Української  держави -  розвиненої  ду-

ховності, фізичної  досконалості, моральної, художньо -  естетичної,правової, трудової, екологічної  культури.

    Враховуючи  сучасні  вимоги  до  виховного  процесу, бібліотека  коледжу

  разом  з  комісією  гуманітарних  дисциплін  в  2015- 2016 навчальному 

році велику увагу приділяла правовому та національному вихованню та інформуванню студентської молоді.

      У бібліотеці коледжу ведеться картотека( розділи: морально – правове виховання, патріотичне, екологічне, художньо – естетичне, родинне, гендерне, превентивне), яка полегшує роботу студентів та викладачів при підготовці до семінарів та виховних заходів.

ОГЛЯДИ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Щомісячно в читальній залі коледжу проводяться огляди періодичних видань: « Позакласний час»,

«Інформаційний збірник та коментарі МОНУ »,   

  « Будівельний журнал»,

 « Безпека життєдіяльності»,

 «Бетон і залізобетон »,

« Надзвичайна ситуація»,

« Заучу. Все для вчителя»,

«Подолянин»,

«Подільські вісті», 

«Безпека праці на виробництві»,

«Служба порятунку Хмельниччини»,

«Голос України»,

«АКВА _ ТЕРМ»,

«Ландшафт і архітектура»,

«Освіта України»,

«Календар знаменних і пам’ятних дат»,

«Все про  бухгалтерський облік»,

 «Бюджетна бухгалтерія +Оплата праці».

       Книжкові  виставки  до знаменних  та  пам’ятних  дат, до ювілеїв  письменників 

      Читацький актив – надійний помічник у роботі бібліотеки.

Комплектування і облік книжкового фонду.

    Бібліотечний фонд – це систематизоване зібрання творів друку, підібраних і організованих відповідно до завдань бібліотеки. Джерелом комплектування являються місцеві книгарні «Абетка», «Абетка - Нова», «Просвіта»  каталоги українських видавництв.

        

  Наша бібліотека працює над тим, щоб студенти ставились до неї, як до невичерпного джерела інформації, як до осередку, де не лише можна поповнити свої знання, але й відпочити, поспілкуватися з однокурсниками.

Батьківська категорія: Про коледж